Η Γερμανία χωροθετεί ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση, παρέχοντας εισόδημα σε ιδιοκτήτες εκτάσεων

13 Nov 2021, 10:29 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Η Γερμανία χωροθετεί ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση, παρέχοντας εισόδημα σε ιδιοκτήτες εκτάσεων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η βαυαρική κυβέρνηση στη Γερμανία ανακοίνωσε το σχέδιο της για εγκατάσταση μικρών αιολικών πάρκων στα δάση της Βαυαρίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Όπως ανέφερε σχετικά ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Βαυαρίας, κ. Hubert Aiwanger,το 37% της έκτασης της Βαυαρίας αποτελεί δασικές εκτάσεις, στις οποίες μπορούν να χωροθετηθούν ανεμογεννήτριες, χωρίς να προκληθεί βλάβη στον περιβάλλων βιότοπο και όχληση στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Για την υλοποίηση του ανωτέρου σχεδίου χωροθέτησης έχουν ήδη εντοπιστεί 300 κατάλληλες περιοχές στα βαυαρικά δάση (από μία έως και πέντε ανεμογεννήτριες σε κάθε επιλεγμένη τοποθεσία). Επιπρόσθετα, ο υπουργός παρουσίασε σχετικούς χάρτες με το καταγεγραμμένο αιολικό δυναμικό στη Βαυαρία και τόνισε ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε δασικές εκτάσεις αναμένεται να έχει μεγάλη αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες, δεδομένου και του περιοριστικού μέτρου που θέτει ο λεγόμενος κανόνας «10Η», δηλαδή, η ελάχιστη απόσταση μιας ανεμογεννήτριας από τον παρακείμενο οικισμό που πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο του ύψους της.

Ειδικότερα, το ένα τρίτο των εξεταζόμενων εκτάσεων βρίσκεται σε δημόσια δάση και τα δύο τρίτα σε ιδιωτικά δάση. Για τους ιδιοκτήτες των δασών, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί το εισόδημά τους (το σχετικό ενοίκιο δύναται να ανέλθει σε 10.000 ευρώ ανά ανεμογεννήτρια και έτος), ενώ, εμμέσως, σημαντικοί πόροι θα κατευθυνθούν στη διαχείριση και προστασία παραμελημένων δασικών οικοσυστημάτων.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα